ZARZĄD  PFSM

 

W dniu 14.12.2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego.

 

 

Głównymi tematami zebrania Zarządu były:

 

1. Informacja o realizacji zadań w 2011r. - D. Piotrowski,

2. Informacja o planowanych zadaniach na 2012r. – przyjęcie zadań - D. Piotrowski,

3. Sprawozdanie z Finałów XVII OOM w sportach letnich - P. Śliwiński,

4. Przygotowania do Finałów XVIII OOM w sportach zimowych - M. Waligóra,

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu, w tym:

 - przyjęcie rezygnacji z Przewodniczącego Komisji - M. Waligóry,

 - wybór na Przewodniczącego Komisji - Z. Lewickiego,

6. Sprawy bieżące, w tym informacja Komisji Rewizyjnej z podjętych działań w 2011r.