Magdalena G±sior-Marek i Bogusław Wontor

ponownie wybrani do Sejmu

 

    W wyniku wyborów do Sejmu RP w dniu 9.10.2011r. w swoich okręgach wyborczych

Posłami VII kadencji  zostali :

  - Magdalena G±sior-Marek – Lublin,

  - Bogusław Wontor – Zielona Góra.

 

Serdecznie gratulujemy !