9.03.2012r. w Centrum Olimpijskim odbyło się tradycyjne podsumowanie „Systemu Współzawodnictwa Młodzieżowego” za 2011r.

W obecności Minister Sportu i Turystyki Pani Joanny Muchy, Prezesa Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego – posła Bogusława Wontora, przedstawicieli parlamentu, samorządów, polskich związków  i stowarzyszeń sportowych różnych szczebli, wręczono wyróżnienia za klasyfikację gmin, powiatów, województw oraz klubów sportowych. Wyróżniono wytypowanych przez województwa zawodników oraz trenerów osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodo-wym. Trener szermierki Klubu AZS AWF Warszawa przedstawił i omówił trening oraz różnice występujące w trzech broniach w: szabli, szpadzie oraz florecie.