Oświadczenie

Polska Federacja Sportu Młodzieżowego informuje, że nie jest i nie będzie realizatorem żadnych zadań Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu.

Jednocześnie informuję, że Polska Federacja Sportu Młodzieżowego złożyła wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w konkursach na :

1.„Szkolenie kadr wojewódzkich oraz organizację eliminacji do finałów OOM i MMM  w woj. mazowieckim”,

2.„Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych Szkołach Mistrzostwa Sportowego i OSSM w kolarstwie”.

Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy PFSM a MSiT dotyczące ewentualnej realizacji tych zadań.

 

               Dariusz Piotrowski

             Dyrektor Biura PFSM