NOWA KOMISJA SPORTU PFSM

 

Na Zebraniu Zarządu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w dniu 24.03.2011 roku w Warszawie zatwierdzony został skład nowej Komisji Sportu.

Skład przedstawia się następująco:

 

 1. Waligóra Marian Śląska Federacja Sportu Przewodniczący
 2. Lewicki Zbigniew Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Wiceprzewodniczący
 3. Bednarczyk Mirosław Kujawsko-Pomorskie Stow. Związków Sportowych Członek
 4. Englander Krzysztof Pomorska Federacja Sportu Członek
 5. Janczy Jerzy Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Członek
 6. Kęcki Krzysztof Polski Związek Lekkiej Atletyki Członek
 7. Kołodziej Sławomir Świętokrzyska Federacja Sportu  Członek

 8. Koniusz Krzysztof

Śląska Federacja Sportu Członek
 9. Lipski  Jerzy Lubelska Unia Sportu Członek
10. Ludwig Piotr Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Członek
11. Marcinkiewicz Robert Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu Członek
12. Olszański Paweł Dolnośląska Federacja Sportu Członek
13. Pikierski Mirosław Łódzka Federacja Sportu Członek
14. Pytel Stanisław Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego Członek
15. Rzeźniewski Marian Lubuska Federacja Sportu Członek
16. Sułkowski Bogusław Lubuska Federacja Sportu Członek
17. Trojan Bogusław Lubelska Unia Sportu Członek