Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci w dniu 20.01.2010r.
 

Wojtka Gaczkowskiego.

 

 

          Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 26 stycznia, we wtorek, o godz. 13.30 w kaplicy św. Ignacego na Cmentarzu Komunalnym Północnym (na Wólce Węglowej).

           Wojtek Gaczkowski całe życie związany był ze  sportem a szczególnie z lekką atletyką, w której pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji sędziowskich (w tym w Centralnym Kolegium Sędziów). W ostatnich latach aktywnie działał również w judo.
         Pracował w Stołecznej Federacji Sportu, Warszawsko-Mazowieckim Stowarzyszeniu Związków Sportowych,  Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego a ostatnio w Zespole Metodyczno-Szkoleniowym Centralnego Ośrodka Sportu - gdzie był współodpowiedzialny za opracowanie rankingów współzawodnictwa „Systemu sportu młodzieżowego” w Polsce.
            Został wyróżniony odznaczeniami związkowymi i resortowymi.


Wojtek Gaczkowski był człowiekiem skromnym, niezwykle uczynnym,
koleżeńskim i życzliwym dla ludzi – i tak Go zapamiętamy.
 Żył zaledwie 53 lata.


Cześć Jego Pamięci.